Jarní hasíkovo dobrodružství Ostředek

Hasík 2019
Letošní Hasík byl na téma "Po stopách Svatopluka Čecha." Děti šly cca pětikilometrovou trasu. První stanoviště bylo v rodné světničce Svatopluka Čecha. Dále děti na trase plnily úkoly: Chůze na chůdách, střelba z praku, plazení v polygonu, hod granátem, slalom družstva v žebříku, seznámení se s myslivostí, skákání v pytlích a absolvovaly i přepadení loupežníky v lese. Po návratu na základnu ostředeckých hasičů dostaly Hamburger, pamětní list a další ceny.
Pořadatelům děkujeme za skvěle provedenou akci.
Několik fotografií:
FOTOGALERIE z akce
-mLa-