Shrnutí událostí JSDH za rok 2019

Graf

Shrnutí událostí JSDH za rok 2019

Celkem 47 událostí. Z toho:
13x požár
14x Technická pomoc
2x Dopravní nehoda
2x takticke cvičení
1x únik nebezpečných látek
1x záchrana osob
1x planý poplach
13x zpráva o činnosti


Graf